pealkiri
Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning Raamatupidamise Toimkonna juhendites toodud mõistete vastavusest rahvusvahelistele standarditele
On the Conformity of the Terms Provided in the Accounting Act of the Republic of Estonia and Accounting Standards Board Guidelines with International Standards
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel