pealkiri
Ohutus kõrgepingeseadmetega töötamisel
Safe Operation of High Voltage Equipment
märksõnad
trafokaskaad
impulsspingegeneraator
esmaabi
staatiline elekter
ohutusjuhend
elektritrauma
Van de Graff generaator
Wimshurst generaator
cascade transformer
impulse voltage generator
first aid
static electricity
safety manual
electrical trauma
stray voltage
contact voltage
Van de Graff generator
Wimshurst generator
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information