pealkiri
Energiasimulatsiooni lähtmeandmete mõju liginullenergia büroohoone arvutuslikule energiatarbimisele Eestis ja Skandinaavias
Impact of energy simulation input data on the calculated energy use of a nearly-zero energy office building in Estonia and Scandinavia
autor
Graumann, Maris
kaitsmiskuupäev
keel