pealkiri
Liikmesriikide tudengite õppimatuleku protsessi analüüs hindamaks SDGR määruse rakendamise mõju kodaniku vaates
Analyzing the User Journey of Students of Member state to understand the Impact of Single Digital Gateway Regulation from citizens perspective
autor
Bhattarai, Rakshya
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus