pealkiri
Õpetajate digipädevus: võrdlus Balti riikide ja Põhjamaade vahel
Teachers' digital competence: comparison between Baltic and Nordic countries
märksõnad
õpetajate digipädevus
tellitud probit -regressioon
teachers' digital competence
ordered probit regression
kaitsmiskuupäev
keel