pealkiri
Development and Implementation of Enterprise Information Management Systems for Interoperability
Ettevõtte infohaldussüsteemide arendamine ja juurutamine koostalitlusvõime jaoks
autor
Lemmik, Rivo
märksõnad
knowledge repository
KMS survey
integration interfaces
systems implementation
uses and gratifications theory
teadmuse haldamine
teadmusbaasid
kasutatavuse uuring
süsteemide integratsioon
süsteemide juurutamine
kirjeldus
Doctoral thesis 47/2018
Doktoritöö 47/2018
väljaandja
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
kaitsmiskuupäev
27.09.2018
identifikaator
ISBN 9789949833023 (publication)
ISBN 9789949833030 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
keel