pealkiri
Hapnikku sisaldavate orgaaniliste ühendite ja põlevkiviõli fenoolide pindpinevused
Surface tensions of oxygen-containing organic compounds and shale oil phenols
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information