pealkiri
Põlevkivi osakeste reaktsiooniaja modelleerimine tsirkuleerivas keevkihireaktoris
Modeling the reaction time of oil shale particles in a circulating fluidized bed reactor
autor
Esnaashari Esfahani, Omid
kaitsmiskuupäev
keel