pealkiri
Unaarsete tsükliliste regulaarsete keelte pettehulkade eksperimentaalne uurimine
Experimental Study of Fooling Sets of Unary Cyclic Regular Languages
autor
Liik, Joonas
märksõnad
unaarne tsükliline regulaarne keel
pettehulk
vasakfaktor
DFA
NFA
UCDFA
UCNFA.
unary cyclic regular language
fooling set
left quotient
atoms
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel