pealkiri
Sindi sademeveesüsteemide inventuur
Inventory of Rainwater Systems in Sindi Area
autor
Tsobulski, Helena
märksõnad
valgalad
suublad
stormwater systems
catchment areas
receiving waterbody
runoff
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel