pealkiri
Mikrosaasteaine alakloori lagundamine Fenton-protsessidega: kineetika, reaktsiooni mehhanismid ja laguproduktid
Degradation of Micropollutant Alachlor by Fenton processes: kinetics, mechanisms of reaction and by-products
Деградация микрозагрязнителя алахлора процессами Фентона: кинетика, механизмы реакции и продукты разложения
autor
Pastuhhov, Deniss
kaitsmiskuupäev
keel