pealkiri
Aktaprint OÜ ofsettrükimasina soetamise projektiplaan
The investment plan for purchasing an offset printing machine in Aktaprint LLC
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.