pealkiri
Sulfametisooli fotokatalüütiline lagundamine legeeritud titaandioksiidiga keevhkihtreaktoris
Agueous photocatalytic degradation of sulphamethizole by doped titanium dioxide in fluidise-bed reactor
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel