pealkiri
Eesti haiglate küberohu võimalikkus: Haiglates kasutusel olevate küberjulgeoleku standardite hindamine, tõkestamaks küberohte
Estonian Hospital Cyber Threat Vulnearbility: Evaluation of Cyber Security Standards Deployed at Hospitals to Deter Cyber Threats
autor
Anywar, Michael
juhendaja
Walker, John
kaitsmiskuupäev
keel