pealkiri
Töötajate lähetamise direktiivi 96/71/EÜ ja jõustamis direktiivi 2014/67/EL rakendamise võrdlev analüüs
Comparative Analysis of Implementation of Posting of Workers Directive 96/71/EC and Enforcement Directive 2014/67/EU
autor
Kariniemi, Nanna
märksõnad
posting of workers
freedom of services
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel