pealkiri
Põlevkivi potentsiaalne katalüütiline mõju erinevate puitude gaasistamisele kasutades termogravimeetrilist analüüsi
Potential Catalytic Effect of Oil Shale on the Gasification of Different Types of Wood using Thermogravimetric Analysis
autor
Kelder, Kristiina Angela
kaitsmiskuupäev
keel