pealkiri
Kukurbit[6]uriili ja poolkukurbituriilide kromatograafiline ja vibratsioonilise ringdikroismi analüüs
Chromatographic and vibrational circular dichroism analysis of cucurbit[6]uril and hemicucurbiturils
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information