pealkiri
Vajalikud muudatused seadusandluses ning tingimuste loomine eduka tööstusliku sümbioosi arendamiseks Eestis maailma parimatele praktikatele tuginedes
Necessary changes in legislation and creation of conditions for the development of successful industrial symbiosis in Estonia based on the best practices in the world
autor
Koov, Kairi
märksõnad
tööstuslik sümbioos
ökotööstuspark
jätkusuutlik majandusareng
eco-industrial park
sustainable economic development
kaitsmiskuupäev
keel