pealkiri
Eesti põlevkivielektrijaamade marginaalkulu analüüs
Marginal cost analysis of Estonian oil shale power plants
märksõnad
marginaalkulu
komponendipõhine marginaalkulu analüüs
statistiline marginaalkulu analüüs
marginal cost
component based analysis of marginal cost
statistical analysis of marginal cost
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.