pealkiri
Rakusisese kaltsiumi taseme muutuste detekteerimine P2X4 retseptorit ekspresseerivates rakkudes kasutades mikroskoopiat ja läbivoolu tsütomeetria (FACS) meetodit
Detection of intracellular calcium level changes in P2X4 receptor expressing cells using microscopy and flow cytometry (FACS) method
märksõnad
P2X4 retseptor
rakusisene kaltsium
intracellular calcium
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information