pealkiri
Reoveesette kompostimistehnoloogia efektiivsuse tõstmise võimaluste uurimine
Development of novel sewage sludge composting technologies
autor
Nei, Beata
märksõnad
mikroobikoosluse aktiivsus
ravimijääkide lagunemine
microbial activity
degradation of pharmaceuticals
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026