pealkiri
Libeduse mõju riigiteede liiklusohutusele
The Influence of Road Slipperiness on Traffic Safety
märksõnad
teeilmajaamad
tee seisundinõuded
hooldustsüklid
winter road maintenance
automatic weather stations
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.