pealkiri
Biolagunevate jäätmete kompostimine Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ja Väätsa Prügila näitel
Composting of biodegradable waste in Tallinn Recycling Center and Väätsa Landfill
autor
Metsaots, Tauri
märksõnad
kompostimisteerimine
biolagunevate jäätmete kogused
kompostiproovid
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
Väätsa Prügila,
quantity of biodegradable waste
compost sample
Tallinn Recycling Center
Väätsa Landfill
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel