pealkiri
AS Estonian Cell'i sademevee uurimine ning sobivate lahenduste leidmine sademeveesüsteemi parandamiseks
Investigation of AS Estonian Cells's Stormwater and Seaching Appropriate Solutions to Improve the Stormwater System
autor
Källo, Heiko
märksõnad
AS Estonian Cell
sademeveesüsteemide tõhusus
efficiency of the stormwater systems
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel