pealkiri
Süsinikdioksiidi mineraliseerumisprotsessi uurimine põlevkivi- ning tsemenditööstuse jäätmetel põhinevates süsteemides
Experimentl study of CO2 Mineralisation in Burnt Oil Shale and Cement Bypass Dust Based Systems
märksõnad
süsiniku sidumise meetodid
methods for carbon capturing
juhendaja
Yõruk, Can Rüstü
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.