pealkiri
Rahvuskultuur ja panga riskide võtmine: riikidevaheline uuring GLOBE raamistiku abil
National culture and bank risk-taking: cross country study using GLOBE framework
autor
Borg, Fabian
kaitsmiskuupäev
keel