pealkiri
Puur-lõhketööde tehniliste parameetrite juhtimise võimaluste analüüs põlevkivi allmaakaevandamisel Ojamaa kaevanduse tingimustes
Analysis of technical solutions for modifying of the blasting parametres for oil shale underground mining in conditions of Ojamaa mine
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information