pealkiri
Otsesed ja kaudsed omakapitaliinvesteeringud: õiguslik vorm ja maksude võrdlus Soomes, Rootsis ja Eestis
Direct and indirect equity investments: legal form and taxation comparison in Finland, Sweden and Estonia
autor
Knuutinen, Miro Henrik Alexander
märksõnad
direct equity investments
indirect equity investments
comparative tax law
instruments taxation
kaitsmiskuupäev
keel