pealkiri
Gender as an Element of Marriage Capacity in the Context of National and Supranational Law in the European Union
Sugu kui abieluvõime element liikmesriigi ja EL õiguses
autor
Joamets, Kristi
märksõnad
marriage capacity
family life
Estonian legislative process
hierarchy of laws
EU family law
values and law
culture and legal system
law in a changing society
harmonisation of EU family laws
EU policy in family law
right to marry
human rights and marriage
free movement of EU citizens
cross-border family relations
EU and national law
cultural justification
Estonian marriage law
evolution of marriage law
abieluvõime
perekonnaelu
Eesti õigusloome protsess
õigusaktide hierarhia
EL perekonnaõigus
väärtused ja õigus
kultuur ja õigussüsteem
õigus muutuvas ühiskonnas
EL perekonnaõiguste harmoniseerimine
õigus abielluda
inimõigused ja abielu
Euroopa kodanike vaba liikumine
EL ja liikmesriigi õigus
kultuurile tuginev põhjendus
Eesti abieluõigus
abieluõiguse areng
väljaandja
TUT Press
TTÜ Kirjastus
kaitsmiskuupäev
07.10.2014
identifikaator
ISBN 9789949236732 (publication)
ISBN 9789949236749 (pdf)
ISSN 1406-4790
keel