pealkiri
Eesti kaheksakümne ühe suurima ettevõtte missiooni, visiooni ja põhiväärtuste sarnasused
Similarities of missions, visions and core values of eighty one biggest companies in Estonia
autor
Makarova, Julia
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel