pealkiri
Erasüüdistuse institutsioon kui kannatanu õigus kehalise väärkohtlemise kriminaalasjades
Institution of private prosecution as a right of a victim in criminal case of physical abuse
autor
Tšurkin, Maksim
märksõnad
riiklik süüdistus
erasüüdistus
Eesti kriminaalmenetlusõigus
legaliteediprintsiip
public prosecution
private prosecution
Estonian criminal procedure law
legality principle
Directive 2012/29/EU
European Council
Direktiiv 2012/29/EL
kaitsmiskuupäev
keel