pealkiri
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse abirahade toel aastatel 2004-2014 rekonstrueeritud ja rajatud reoveepuhastite tõhususe analüüs Lääne-Viru maakonna näitel
Efficiency Analysis of the Wastewater Treatment Plants Reconstructed and Built in 2004-2014 funded by the EU Cohesion Fund and the Environmental Investment Center Grant on the Example of Lääne-Viru County
autor
Heinmets, Heinart
märksõnad
reoveepuhastite töö tõhusus
ühtekuuluvusfond
Keskkonnainvesteeringute Keskus
efficiency of the WWTPs
EU Cohesion Fund
Environmental Investment Center
juhendaja
Pahel, Karin
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.