pealkiri
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni nõrkade külgede mõju oma tegevuse efektiivsuses Euroopa piirkonna julgeoleku ja turvalisuse tagamisel
Impact of Weaknesses of the Organization for Security and Co-operation in Europe on the Efficiency of Its Securing Activities in the European Region
Влияние слабых сторон организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на эффективность ее деятельности в обеспечении безопасности Европейского региона
autor
Nikitina, Yana
märksõnad
Organization for Security and Co-operation in Europe
kaitsmiskuupäev
keel