pealkiri
Saadjärve mõisa kärnerimaja siseõhu kvaliteedi hindamine kahe erineva proovivõtumetoodika alusel
The assessment of indoor air quality of the Saadjärve manor gardener's house based on two different sampling methods
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal