pealkiri
Ettevõtte hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil TM Paber OÜ näitel
Using discounted cash flow method to value TM Paber OÜ
märksõnad
diskonteeritud rahavoogude mudel
vabad rahavood
terminaalväärtus
terminal value
sensitivity analyzis
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel