pealkiri
Laevaheitmete ja lastijäätmete liigid ning seadmed nende vastuvõtmiseks ja töötlemiseks – kirjanduse ülevaade
Ship-generated wastes types and equipment alternatives to collect and treat the wastes – literature overview
märksõnad
laevaheitmed
lastijäätmed
ship-generated wastes
reception facilities
waste treatment
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access