pealkiri
Impordinõudluse hinna- ja sissetulekuelastsus Eestis
Price and Income Elasticities of Aggregate Import Demand in Estonia
autor
Alttoa, Markus
märksõnad
imports
aggregate import demand
income elasticity
autoregressive distributed lag
bounds test
kaitsmiskuupäev
keel