pealkiri
Ülevaade kasutatavatest ja perspektiivsetest elektritootmistehnoloogiatest, nende tehnilise ja majandusliku potentsiaali analüüs Eesti tingimustes
Overview of existing and perspective power generation technologies, analysis of their technical and economic potential in the Estonian conditions
autor
Bauman, Raivo
juhendaja
Knõš, Izabella
kaitsmiskuupäev
keel