pealkiri
Eesti integratsiooni programmide ebatõhusus ning tuleviku väljavaated saavutamaks sotsiaalset sidusust
The Ineffectiveness of the Estonian Integration Programs and the Future Perspective of Achieving Social Cohesion
autor
Themas, Camilla
märksõnad
integratsiooni programmide efektiivsus
sotsiaalne sidusus
varjuapaigataotlejate majutuskeskus
integration programmes effectiveness
social cohesion
refugee center
kaitsmiskuupäev
keel