pealkiri
Life Cycle Assessment as a Decision Support Tool for System Optimisation – the Case of Waste Management in Estonia
Olelusringi hindamine kui süsteemi optimeerimise otsuse toetusvahend – Eesti jäätmekäitluse näitel
autor
Moora, Harri
märksõnad
Life cycle assessment
system optimisation
süsteemi optimeerimine
olmejäätmete käitlemine
väljaandja
TUT Press
juhendaja
Plepys, Andrius
kaitsmiskuupäev
22.06.2009
identifikaator
ISBN 9789985599150
ISSN 14064766
keel