pealkiri
Histidiin-epitoobi mõju koralli alleenoksiidi süntaasi ekspresseerimisele, puhastamisele ja aktiivsusele
Effect of histidine-epitope on expression, purification and activity of coral allene oxide synhtase
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information