pealkiri
Safe Harbori reform autoriõiguste direktiivi artikli 17 kohta: Reguleerimisala piiramine ja mõju infoühiskonna teenuse osutajatele
The Safe Harbour reform of Article 17 of copyright directive: Reduced scope and effect of information society service providers
autor
Häkkinen, Niina Helena
kaitsmiskuupäev
keel