pealkiri
Põlevkiviõli tihedus ja murdumisnäitaja ning nendel põhinevad korrelatsioonid
Density and refractive index of shale oil and correlations based on these properties
kirjeldus
Sisukokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel