pealkiri
Teraskorstnale mõjuva tuulejõu hindamise metoodika
Method for wind behavior evaluation on steel chimneys
autor
Kauler, Renee
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information