pealkiri
Informatsiooni saamise õiguse piiramise võimalikkus märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamisel Eesti vanglate näitel
Possibility of restricting the right to receive information when replying to memoranda and requests for explanations on the example of Estonian prisons
autor
Hallik, Joonatan
märksõnad
märgukirjad
selgitustaotlused
memoranda
requests for explanations
kaitsmiskuupäev
keel