pealkiri
Põlevkivi fenoolidest saadud aerogeelide omaduste uurimine
The study of properties of aerogels derived from oil shale phenols
Исследование свойств аэрогелей,полученных из сланцевых фенолов
märksõnad
ülekriitiline kuivatamine
termooksüdatsiooni aktivatsiooni energia
absorptsiooni aktiivsus
Honeyol
activation energy of thermal oxidative
absorptive activity
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Ei kuulu avalikustamisele