pealkiri
Puur- ja lõhketööde tehniliste parameetrite juhtimise võimaluste analüüs põlevkivi allmaakaevandamisel Estonia kaevanduse tingimustel
Analysis of technical solution for modifying of the parametres of plasting for oil shale underground mining in conditions of Estonia mine
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information