pealkiri
Eesti Töötukassa veebikeskkonna ligipääsetavuse analüüs teenuse töövõime hindamine näitel
The Accessibility Analysis of the Estonian Unemployment Insurance Fund’s Web Page Based on the Example of the Service Working Ability Assessment
autor
Siht, Kairit
kaitsmiskuupäev
keel