pealkiri
Haldusterritoriaalse reformi elluviimine strateegilise juhtimise vaatenurgast: Eesti näide
Territorial Reform Implementation from a Strategic Management Perspective: The Case of Estonia
autor
Pärnalaas, Anna-Liisa
kaitsmiskuupäev
keel