pealkiri
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli logistikatudengite töökogemus
Work experience of logistics undergraduates of Tallinn University of Technology and Tallinn University of Applied Sciences
märksõnad
üliõpilase töökogemus
logistika õppimine
praktika sooritamine
töötavad üliõpilased
student’s work experience
studying logistics
completing practice
working students
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel